Autor: Renau i Oliver, Jacinto

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: Diverses V, orgue

Ubicació del manuscrit: Arxiu musical parròquia de Santa Coloma de Farnés

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1649. Ms. 1983, B.C.

Tornar