Autor: Borràs de Palau, Joan (1868-1953)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Nazareth (1890)

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: Cant i piano

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Dotesio, r. 20019

Observacions: Traducció al castellà. Dedicada a Dolores de Carcer.

Tornar