Autor: Gibert i Serra, Vicens Maria de (1879-1939)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó, cant III

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu de la Coral Canigó (Vic)

Tornar