Autor: Romeu i Corominas, Lluís (1874-1937)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Cançons Marianes, de fàcil execució

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Gènere: Càntic religiós

Edició: Barcelona, ed. Boileau

Tornar