Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1887

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V

Edició: Barcelona, almacén de música de Rafael Guardia

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1585. Ms. 1983, B.C.

Tornar