Autor: Brunet Recasens, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Nazareth (1890)

Any de composició: 1900,15

Gènere: Nadala

Disposició de la partitura: 1 V i piano

Edició: Barcelona, editorial Boileau, (dues edicions).

Observacions: Cançó catalana premiada al Xiè Certamen Literari i Artístic d’Olot, festes de Ntra. Senyora del Tura, setembre de 1900. Poema en honor de Jesús Infant. Traducció al castellà i al vasc. “Dedicada a mon estimat amich D. Joaquim de Solá Morales” . Enregistrada al CD Brunet (intèrprets C. Cusidó, Josep Surinyac), any2000.

Tornar