Autor: Vilaseca, Enric

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó, cant I (1886)

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1799. Ms. 1983, B.C.

Tornar