Autor: Jaume Arnella

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Pàtria

Any de composició: 2002

Gènere: Cançó Cantautor

Edició: Suport sonor CD ©©©©©

Tornar