Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1886

Gènere: ( Càntic religiós )

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1583. Ms. 1983, B.C.

Observacions: Dedicada a Jacint Verdaguer

Tornar