Autor: Brunet Recasens, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1935

Gènere: Lamentació , religiós, lied

Disposició de la partitura: 1 V, piano

Ubicació del manuscrit: Ms arxiu família hereus Brunet i Recasens

Observacions: Enregistrada al CD Brunet (intèrprets C. Cusidó, Josep Surinyac), any2000.

Tornar