Autor: Rodamilans, Angel (1874-1936)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Idil·lis i cants místics (1879)

Gènere: Lied- coral

Disposició de la partitura: 1 V, piano; 3 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, monestir de Montserrat

Tornar