Autor: Pedrell i Sabaté, Felip (1841-1922)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1886

Gènere: Religiós

Disposició de la partitura: 1 V, ac orgue / Harmònium

Edició: Salterio Sacro - Hispano

Font de la cita: Biblioteca Catalunya

Observacions: text català, castellà i francès.

Tornar