Autor: Casadevall, Gayetà

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó, cant III (1886)

Any de composició: 1886

Edició: La Hormiga de Oro, any III, nº 37, setembre de 1886, p. 584-585

Observacions: La revista esmenta altres composicions de Casadevall inspirades en Canigó.

Tornar