Autor: Casadevall, Gaietà

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: L’Atlàntida (1877)

Any de composició: 1877

Gènere: Il.lustració musical.

Disposició de la partitura: Piano

Ubicació del manuscrit: Biblioteca de Catalunya, Ms. 1832

Observacions: Il·lustracions musicals, compostes per a acompanyar la recitació del fragment esmentat de L’Atlàntida. Tenen una extensió de 4 folis.

Tornar