Autor: Goberna i Franchi, Robert (1859-1934)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V (bar), ac

Edició: Ilustració Catalana, any III, nº 105, 1905, p. 213. Barcelona, M. Hereu

Observacions: Càntic per a baríton

Tornar