Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Cants senzills á veus per a chors populars

Font del text: Idil·lis i Cants Místics (1879)

Any de composició: 1887

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1586. Ms. 1983, B.C.

Tornar