Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Himne coral

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composicionespoèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar