Autor: Goberna i Franchi, Robert (1859-1934)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Caritat (1885)

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V (soprano), piano

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio

Observacions: Traducció al castellà de Carles Viada i Lluch

Tornar