Autor: Frigola i Frigola, Bonaventura (1829-1901)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Idil·lis i Cants Místics (1879)

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V solista, cor a 3 V.

Edició: Barcelona, ed. Joan Baptista Pujol& cia.

Observacions: Traducció al castellà de Lluís Carles viada i Lluch.

Tornar