Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Veus del Bon Pastor (1894)

Any de composició: 1887

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1584. Ms. 1983, B.C.

Tornar