Autor: Candi i Casanovas, Càndid (1844 -1911)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Col.lecció de Càntichs Religiosos pel Poble. II part

Font del text: Càntics (1882), Full volander (Tipografia Catòlica, 1882 ca)

Any de composició: 1882

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: Cor unis, Cor a 3V, acompanyament de piano o orgue

Edició:

Barcelona, Llibreria i Tipografia Catòlica, Almacén de Música de Rafael Guardia.

Jacint Verdaguer Càntics, a cura de Joan Requesens i música de Francesc Cortès. Verdaguer Edicions: Folgueroles, 2014 nº 32. Jesús als homes.

Ubicació del manuscrit: Biblioteca de música del Monestir de Montserrat, Ms. 814r.

Tornar