Autor: Cumellas i Ribó, Josep (1857-1940)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Tres cántichs a Jesús

Font del text: Càntics (1882)

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V, acompanyment d’orgue

Edició: Barcelona, casa Dotesio, nº 20.251

Observacions: Traducció al castellà

Tornar