Autor: Brugaroles i Ventulà, Lluís

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: Cor, orquestra

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Tornar