Autor: Laporta, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Sant Francesc (1885)

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1451. Ms. 1983, B.C.

Tornar