Autor: Frigola i Frigola, Bonaventura (1829-1901)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1401. Ms. 1983, B.C.

Tornar