Autor: Baldelló i Benosa, Francesc (1887-?•••)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1917

Gènere: Goig

Edició: Barcelona, imprempta Elzevirana; Foment de Pietat Catalana, imp. Giró; Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús, XXIX, nº 363.

Tornar