Autor: Laporta, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Goig

Disposició de la partitura: 1 V o cor uníson; 3 V, orgue unis

Edició: Barcelona, tipografia L’Avenç, 1880

Ubicació del manuscrit: BC, -2293/17

Observacions: Obra premiada en el certament convocat per la Secció Catalanista de la “Joventut Catòlica” de Barcelona, l’any 1880. Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composiciones poèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809 /33-35.

Tornar