Autor: Puig Busquets, Nadal

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1918

Gènere: Goig, religiós

Disposició de la partitura: 1 V solista, cor, orgue

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1633. Ms. 1983, B.C.

Tornar