Autor: Verdaguer i Santaló, Jacint

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Idil·lis i Cants Místics (1879)

Any de composició: 1877 ca.

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V, acompanyament

Edició:

Associació d’Amics dels Goigs. Barcelona, 1946.

Aquesta és, segons Baldelló (1953: 33-34) una de les dues melodies originals, compostes o cantades per Jacint Verdaguer. Per a l’edició –que no es trobava a AM– nosaltres hem seguit l’edició: Baldelló, Francesc de P. Mn. Cinto i la música. Barcelona: Fidel Rodrígeuz Ferran, 1953, p. 35.

Font de la cita: Baldelló, F. Mn Cinto i la Música, Barcelona, Fidel Rodríguez, 1953

Observacions: Harmonització de F. Baldelló; només la lletra i la tornada són de Jacint Verdaguer; el caire de la melodia presenta forts lligams vers les melodies populars simples en terceres, usuals a la comarca d’Osona.

Tornar