Autor: Guzmán i Martínez, Joan Baptista (1846-1909) (Manuel Guzmán…)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Gènere: Goigs

Disposició de la partitura: 2 i 3 V blanques, acompanyament

Ubicació del manuscrit: Monestir de Montserrat, arxiu de música

Tornar