Autor: Viñas i Dordal, Marià (1868-1952)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Flors de Maria -càntics (1902)

Any de composició: 1920

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 o 2 V, acompanyament

Edició: Tesoro Musical de Ilustración del Clero, IV, nº 7, abril 1920. Barcelona, ed. Boileau

Tornar