Autor: Pedrell i Sabaté, Felip (1841-1922)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1905

Gènere: Religiós

Disposició de la partitura: 1 V, ac. orgue / harmònium

Edició: Salterio Sacro-Hispano

Font de la cita: Biblioteca de Catalunya

Observacions: Melodia basada en una cançó popular

Tornar