Autor: Vilarmau i Cabanes, Josep Maria (1900-1947)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1943

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 1 V solista

Ubicació del manuscrit: Arxiu família Vilarmau, Prats de Lluçanès

Tornar