Autor: Balcells, Joan (1882- )

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Disposició de la partitura: 1 V soprano o cor uníson, acompanyment d’orquestra, o reducció piano.

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1248. Ms. 1983, B.C.

Tornar