Autor: Rodamilans, Angel (1874-1936)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: La Fugida a Egipte - el desterro (1893)

Disposició de la partitura: 1 V, orgue

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Tornar