Autor: Baucells i Colom, Josep (1958)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu de la coral Canigó (Vic)

Tornar