Autor: Romeu i Corominas, Lluís (1874-1937)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1932

Disposició de la partitura: Cor popular, orgue o harmònium

Edició: Barcelona, Foment de Pietat Catalana, nº 83

Observacions: Text atribuït a Jacint Verdaguer. Exemplar al Patronat d’Estudis Osonencs

Tornar