Autor: Ribera, Enric

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1914

Gènere: ( religiós )

Disposició de la partitura: 1V, cor a l’uníson, org

Edició: Barcelona, casa Dotesio, r. 20.343

Observacions: Traducció al castellà Incipìt literari: “Sagrari del Altíssim, flor de les flors” Dedicada: “Al meu estimat oncle y padrí D. Josep Ribera” Data a partir de l’any de copyright

Tornar