Autor: Verdaguer i Santaló, Jacint

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Aires del Montseny (1901)

Any de composició: 1886

Disposició de la partitura: 1 V, piano

Edició: Barcelona, J. Durán, 1906; Baldelló, F. Mn Cinto i la Música, Barcelona, Fidel Rodríguez, 1953.

Observacions: Existeix una nova harmonització de Manuel García Morante. Verdaguer compongué únicament la melodia. La tornada d’aquestes cobles és la mateixa que s’empra a la Melodia en llaor de Nostra Dona de Núria, de J. Casadesús (publicada a Barcelona, tipografia i litografia Bazar del Norte). El seu caire, molt simple, les relaciona, com a la Divina Pastora, amb melodies populars osonenques.

Tornar