Autor: Portas i Segura, Joaquim (1850-1929)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Gènere: Versos religiosos

Disposició de la partitura: 1 V, cor uníson

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio, reg. 501; Barcelona, Rafael Guàrdia.

Tornar