Autor: Puig Busquets, Nadal

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1933

Gènere: Caramelles

Disposició de la partitura: 3 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Tornar