Autor: Puig Busquets, Nadal

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1889)

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 3 V

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, Monestir de Montserrat

Tornar