Autor: Carreras i Vidal, Joan

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composiciones poèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar