Autor: Portas i Segura, Joaquim (1850-1929)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Edició: Barcelona, almacén de música de Rafael Guàrdia, r. 446; Barcelona, tipografia de M. Salvat

Observacions: Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composiciones poèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar