Autor: Bitlloch, Francesc

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Canigó

Any de composició: 2016

Gènere: Cantata

Disposició de la partitura: Clarinet, tible, trompeta, trombó, tenor horn, bombardí, tuba, saxofon soprano, guitarra, 2 veus solistes, Cor 4 veus mixtes

Edició:

Llibret, partitura i vídeos es troben a l’enllaç: http://blocs.xtec.cat/emvic/?page_id=4336

Observacions: Composició i adaptacions de Francesc Bitlloch; harmonitzacions de Xavier Capdevila; assessorament lingüístic de Miquela Valls; assessorament literari de Carme Torrents; revisió i transcripció musical de Sebastià Bardolet. Estrenada el 17 de maig de 2016, al teatre Atlàntida de Vic.

Tornar