Autor: Llongueras i Badia, Joan (1880-1953)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1902

Gènere: Himne coral

Disposició de la partitura: Cor a 2 V

Ubicació del manuscrit: Arxiu família Llongueras

Tornar