Autor: Salvador i Ferrer, Josep

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Betlem (1891)

Any de composició: 1911

Gènere: Nadala coral

Disposició de la partitura: Cor, 2 V solistes, acompanyament d’orgue o harmònium

Edició: Foment de Pietat Catalana, ed. Boileau, r. 31

Tornar