Autor: Gibert i Serra, Vicens Maria de (1879-1939)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Jesús Infant - Betlem (1891)

Ubicació del manuscrit: Biblioteca de l’Orfeó Català

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1416. Ms. 1983, B.C.

Tornar