Autor: Querol i Gavaldá, Miquel (1912)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1933

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V, acompanyament d’orgue o piano

Ubicació del manuscrit: Arxiu Miquel Querol

Tornar