Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1884

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1579. Ms. 1983, B.C.

Observacions: Dedicada a Jacint Verdaguer

Tornar